Huấn luyện chó – Đặt tên cho chó

Dạy cho chó biết tên của nó

Sau khi chó của bạn đã làm quen với clicker, bạn đã sẵn sàng sử dụng nó để dạy cho nó các bài học khác chưa? Nếu bạn muốn có một con chó được huấn luyện tốt, một trong những bài học cơ bản nhất là tên của con chó của bạn. Nếu nó đã biết rồi bạn có thể bỏ qua bài này.

Về cơ bản, bạn chỉ cần “ bắt ” hành vi đúng khi con chó làm theo bằng clicker. Cách huấn luyện con chó bằng clicker chỉ đơn giản là nhấn vào và ngay lập tức thưởng cho nó ăn. Nó thực sự dễ dàng để con chó hiểu rằng nó làm đúng thì sẽ được ăn. Nào cùng bắt đầu với bài đặt tên nhé!

Bước 1: Gọi tên con chó, khi nó chạy đến với bạn, bạn bấm clicker và thưởng cho nó.

Bước 2:. Và bạn cứ chạy xa ra nó, rồi gọi tên nó. Nó lại chạy đến. Bạn bấm clicker và thưởng cho nó. Làm điều này nhiều lần.

Bước 3: Tiếp tục làm điều này cho đến khi con chó của bạn sẽ nhìn vào bạn khi bạn nói tên của nó.

DIỄN GIẢI :

Khi con chó ham mồi, tôi chỉ cần gọi nó để tạo cho nó phản xạ có điều kiện biết tên của nó, vì thực chất nó đang thích đồ ăn trên tay của tôi. Và tôi làm điều này nhiều lần với clicker nó sẽ hiểu đó là tên của nó.

KHÓ KHĂN VÀ KHẮC PHỤC :

Tại sao nó không nhớ tên? Bạn chỉ cần cố gắng kiên nhẫn một vài ngày. Và gọi nó thường xuyên khi bạn cho nó ăn, lúc nó đi chơi thì nó sẽ hiểu tên của nó rất nhanh.

You might like